Practical English 2000

Læringsmål

Målet med emnet er å øve studentane i å kommunisere effektivt munnleg og skriftleg på engelsk og under så realistiske tilhøve som mogleg. 

Innhold

Hovudvekta vil liggje på trening og øvingar innan forskjellige skriftlege sjangrar (epost, brev, essay, rapport, CV, søknad). Videre vil ein fokusere på munnlege øvingar, i form av presentasjonar, møter, samtaleøvingar o.l.

Emnet vil vere godt egna for:

·        Studenter som ønsker å forsterke praktiske ferdigheter i engelsk for fremtidig arbeidssituasjon

·        Studenter som intereserer seg for engelskstudier

·        Studenter i andre fag som planlegger et studieopphold i utlandet der gode engelskkunnskaper er en forutsetning

·        Studenter som planlegger å ta eksamen i emner som blir forelest på engelsk her i Norge.

·        Utenlandske studenter som trenger å forbetre dei praktiske engelskkunnskapene sine

 

Organisering

Forelesing og seminar. Fire undervisningstimar i veka. Vårsemesteret.
Det er krav om minst 80% frammøte på seminara

 

Vurderingsformer

Undervegsvurderinga i emnet vil omfatte skriftlege prøver og/eller innleveringar som tel til saman 40% av den endelege karakteren. Avsluttande skriftleg eksamen tel 60%. Både undervegs- og sluttprøver må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 19.05.2005