Databaser og web 6065

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha:

  • kunnskap om teknologi, standarder og språk relatert til databasesystem og web
  • ferdigheter i utvikling av databasedrevne web-applikasjoner
  • ferdigheter i bruk av aktuelle utviklingsverktøy for web

Innhold

Oppbygging og utvikling av databasedrevne web-applikasjoner. Tjenersideprogrammering med vekt på behandling av HTML-skjemaer, bruk av klassebibliotek for å jobbe med databaser og filer, håndtering av sesjoner, samt problemstillinger knyttet til sikkerhet. Forretningslogikk i databasetjeneren, med lagrede prosedyrer og triggere. Klientsideprogrammering. AJAX. XML, validering av XML mot DTD og XML Schema. Web-tjenester.

Arbeids- og læringsformer

4-5 timer forelesning, øving og veiledning pr. uke.

Vurderingsformer

  • Oppgave (prosjekt), gruppe, vektes 40 %
  • Skriftlig eksamen, 4 timer, vektes 60 %

Alle deler må være bestått, gradert karakter.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bjørn Kristoffersen <Bjorn.KristoffersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Nuno Alexandre N. Marques - 09.11.2015