GIS og kart 5708

Læringsutbytte

Kunnskap

 • om GIS-systemers elementære virkemåte og bruk.
 • om hovedprinsippene for fremstilling og bruk av kart.
 • om de mest vanlige metodene for organisering av geografisk informasjon.
 • om elementær bruk av bilder som geografisk informasjon.
 • om elementær bruk av høydemålinger som geografisk informasjon.
 • om de mest vanlige referansesystemene for geografisk informasjon.
 • om enkle metoder for landmåling.
 • om enkel bruk av den norske SOSI-standarden.
 • om enkle metoder for geografisk analyse.

Ferdigheter

 • i bruk av kart.
 • i bruk av enkel programvare for presentasjon av geografisk informasjon.
 • i bruk av programvare for enkel tolking og analyse av bilder.
 • i bruk av programvare for enkle analyser av geografisk informasjon.
 • i bruk av programvare for enkel konvertering av geografisk informasjon.
 • i bruk av enkle instrumenter for landmåling.

Generell kompetanse

 • Forstå forskjellene mellom kart på papir og kart på datamaskin.
 • Forstå hvordan kart og bilder kan brukes til å kommunisere geografisk informasjon.
 • Forstå hvordan geografisk informasjon kan stedfestes.
 • Forstå hvordan geografisk informasjon oppstår.
 • Forstå prinsippene for hvordan vi bruker datamaskin for å behandle geografisk informasjon.

Innhold

 • Kart
 • Programvare og utstyr
 • Organisering av geografisk informasjon
 • Bilder
 • Terrengmodeller
 • Referansesystemer
 • Analyse av geografisk informasjon
 • Enkel landmåling

Arbeids- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Veiledede øvinger og demonstrasjoner
 • Egenaktivitet med obligatoriske øvinger
 • Selvstudie av teoripensum

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen (innleveringsoppgaver), bestått/ikke bestått
 • Skriftlig eksamen, 4 timer

Alle deler må være bestått, gradert karakter

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Arne William Hjeltnes <Arne.HjeltnesSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Bergit Grivi - 06.01.2016