Objektorientert programmering 6109

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha:

  • kunnskap om viktige objektorienterte programmeringsteknikker
  • kunnskap om alle vesentlige deler av et objektorientert språk
  • kunnskap om viktige deler av et klassebibliotek
  • ferdighet i bruk av objektorienterte teknikker for å programmere applikasjoner bygd opp fra flere klasser
  • ferdighet i bruk av et integrert utviklingsverktøy (IDE) og API-dokumentasjon i en praktisk programmeringssituasjon
  • ferdighet i testing og feilsøking

Innhold

Klasser, objekter og referansevariabler. Referansetabeller og collection-klasser. Subklasser, arv og polymorfi. Abstrakte klasser og programmeringsgrensesnitt (interface). Samarbeid mellom objekter. Bruk av klassebibliotek. Filer, databaser og unntakshåndtering. GUI-programmering. Testing og feilsøking.

Arbeids- og læringsformer

4-5 timer forelesning, øving og veiledning pr uke.

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer, gradert karakter
  • Arbeidskrav, godkjente oppgaver er krav for å kunne gå opp til eksamen

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bjørn Kristoffersen <Bjorn.KristoffersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Nuno Alexandre N. Marques - 10.11.2015