Operativsystem og nettverk 6107

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • kjenne til sentrale fagtermer som benyttes i datakommunikasjon, nettverk og operativsystemer, samt kunne formidle disse skriftlig og muntlig
 • ha kunnskap om viktige standarder, protokoller og teknologier i moderne datanett og operativsystemer
 • kunne anvende dette ved evaluering og valg av operativsystemer og kommunikasjons- og nettverksteknologi
 • kunne installere og bruke tjenerversjoner av operativsystemet Linux med nettverkstjenester
 • være i stand til senere å oppdatere egen kunnskap om den teknologiske utviklingen innen nettverk og operativsystemer

Innhold

 • Kommunikasjonsstandarder, OSI modellen, TCP/IP protokollene og IPv6
 • Ethernet, trådløse nett og kommuniasjonsmedier
 • Applikasjonsprotokoller og tjenester for web og e-post
 • DHCP, DNS, VLAN og NAT
 • Nettverkskomponenter som rutere, svitsjer og brannmurer
 • Trender innen operativsystemer og drift
 • Installasjon, konfigurering og administrasjon av Linux tjeneroperativsystem med nettverkstjenester i et "lukket" lab-nett
 • Integrering av Linux med Windows maskiner i nettverk
 • Verktøy for analyse av nettverkstrafikk

Arbeids- og læringsformer

4-5 timer forelesning, øving og veiledning pr uke.

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer, individuell, gradert karakter, vektes 100%
 • Arbeidskrav, et antall godkjente oppgaver, bestått/ikke bestått

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Jon Kvisli <Jon.KvisliSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Nuno Alexandre N. Marques - 10.11.2015