Windows Server og datanett 6105

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • forstå grunnleggende begreper i datakommunikasjon og nettverk
 • kjenne til virkemåten til de vanligste komponentene i et lokalnett
 • kunne installere og administrere en tjenermaskin med Windows Server og Active Directory Domain Services, samt Windows klientmaskiner i et Windows domene
 • kunne etablere og drifte enkle lokalnett og tjenester i lokalnett og Internett

Innhold

 • Maskinvare, virtualisering og datakommunikasjon
 • Nettverkskomponenter i lokalnett
 • Programvaretjenester i lokalnett og Internett
 • Windows Server og Windows klienter i lokalnett
 • Tjenerroller og domener, DHCP, DNS og Active Directory Domain Services
 • Diskadministrasjon, brukeradministrasjon, grupper, tilgangsrettigheter, skriveradministrasjon
 • Introduksjon til TCP/IP protokollene
 • Sikkerhet og kryptering

Praktiske labøvinger omfatter installasjon, konfigurering og administrasjon av Windows klient og Windows Server med Active Directory Domain Services og andre tjenester på virtuelle maskiner.

Arbeids- og læringsformer

4-5 timer forelesning, øving og veiledning pr uke.

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer, individuell, gradert karakter, vektes 100%
 • Arbeidskrav, et antall obligatoriske oppgaver, bestått/ikke bestått

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Jon Kvisli <Jon.KvisliSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Nuno Alexandre N. Marques - 10.11.2015