Applikasjonsutvikling for mobile enheter 6120

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • kunne anvende programmeringsspråket Java og Android SDK for å utvikle applikasjoner for mobile enheter med Android plattformen.
 • ha kunnskap om noen viktige prinsipper og spesielle hensyn for design av applikasjoner for mobile enheter

Innhold

 • Android plattformen, SDK og utviklingsmiljø
 • Brukergrensesnitt med Activity, Layouts, Views, Dialogs, Lists og Drawables
 • Menysystemet i Android
 • Nettbaserte applikasjoner med Intents, Receivers, Filters og Adapters
 • Filer, tilstandsbevaring og preferanser
 • Databaser og bruk av skybaserte datakilder
 • Applikasjoner med bruk av kamera, GPS og andre maskinvareenheter

Arbeids- og læringsformer

4-5 timer forelesning, øving og veiledning pr. uke.

Vurderingsformer

 • Oppgave (innlevering av applikasjon), individuell, gradert karakter, vektes 100%
 • Arbeidskrav, et antall obligatoriske oppgaver, godkjent/ikke godkjent

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Jon Kvisli <jon.kvisliSPAMFILTER@hit.no> - 26.10.2015