Databaser 6102

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha:

  • kunnskap om bruksområder for databaser
  • kunnskap om design, implementasjon og administrasjon av databaser
  • grunnleggende kunnskap om det teoretiske fundamentet for relasjonsdatabaser
  • kunnskap om oppgaver og virkemåte til databasehåndteringssystemer
  • ferdigheter i bruk av SQL
  • ferdigheter i datamodellering og normalisering
  • ferdigheter i bruk av verktøy for design, implementasjon og administrasjon av databaser

Innhold

Bruksområder og oppgaver til et databasesystem. Bruk av SQL, med vekt på tabelldefinisjon, utvalgsspørringer og datamanipulering. Relasjonsmodellen. Datamodellering med E/R, normalisering, implementasjon av datamodeller i databasen. Fysiske lagringsstrukturer med vekt på indekser. Databaseadministrasjon med vekt på brukeradministrasjon. Transaksjoner og flerbrukerdatabaser. Enkel applikasjonsutvikling mot databaser.

Arbeids- og læringsformer

4-5 timer forelesning, øving og veiledning pr. uke.

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer, gradert karakter
  • Arbeidskrav, godkjente oppgaver er krav for å kunne gå opp til eksamen

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bjørn Kristoffersen <Bjorn.KristoffersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Nuno Alexandre N. Marques - 10.11.2015