Spesialpensum 6022

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene mulighet for faglig fordypning og spesialisering innenfor et bachelorstudium.

Innhold

Tema, arbeidsform og pensumlitteratur skal avtales med og godkjennes av oppnevnt veileder i faggruppen.

Arbeids- og læringsformer

Veiledet selvstudium.

Vurderingsformer

  • Individuell skriftlig oppgave og/eller muntlig eksamen/presentasjon.

Ved evaluering blir det som hovedregel benyttet graderte karakterer.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bjørn Kristoffersen <bjorn.kristoffersenSPAMFILTER@hit.no> - 15.10.2015