Landmåling 5709

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Teoretisk kunnskap om målemetoder for landmåling.
 • Teoretisk kunnskap om beregningsmetoder for landmåling.
 • Teoretisk kunnskap om de mest vanlige referansesystemene som benyttes i landmåling.

Ferdigheter

 • Ferdigheter i bruk av totalstasjon.
 • Ferdigheter i bruk av nivellerkikkert.
 • Ferdigheter i bruk av GPS for landmåling.
 • Ferdigheter i bruk av programvare for beregning av måledata.

Generell kompetanse

 • Forstå prinsippene for koordinatfesting av punkter i terrenget.
 • Forstå prinsippene for utstikking av punkter i terrenget.
 • Forstå virkemåten av landmålingsinstrumenter.
 • Forstå prinsippene for virkemåten av GPS-systemet.

Innhold

 • Instrumentlære.
 • Målelære.
 • Koordinatberegninger.
 • Nøyaktighetsberegninger.

Arbeids- og læringsformer

Obligatoriske innleveringer som må være bestått før skriftlig slutteksamen. Muntlig eksaminasjon i ferdigheter / metodeforståelse i tilknytning til en eller flere av de obligatoriske øvingene. Den muntlige eksamineringen teller 30 % og 4 timers skriftlig slutteksamen teller 70 %. Begge deleksamenene må være bestått

Vurderingsformer

Obligatoriske innleveringer som må være bestått før skriftlig sluttprøve. En ferdighetstest i felt med landmålingsinstrumenter som teller 30 %, og skriftlig sluttprøve, 4 timer, som teller 70 %. Begge delprøvene må være bestått.

.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Harald Klempe <Harald.KlempeSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Bergit Grivi - 10.01.2015