Matematikk og biostatistikk 4013

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 • Generell kunnskap om sentrale begreper i grunnleggende matematikk
 • Utføre beregninger innenfor grunnleggende sannsynlighetsregning
 • Generell kunnskap om sentrale begreper i grunnleggende statistikk
 • Forstå og utføre grunnleggende statistiske analyse ved bruk av programmene Excel og R
 • Kunne forstå og presentere resultatene fra grunnleggende statistiske analyser

Innhold

Sentrale tema er:

 • Regning med måleenheter
 • Prosentregning
 • Grunnleggende sannsynlighetsregning
 • Konsepter av måling, prøvetaking, og databehandling
 • Presentasjon av data
 • Måling av gjennomsnitt og variasjon
 • Normalfordeling
 • Konfidensintervaller
 • Hypotesetesting
 • Frekvensanalyser
 • Korrelasjoner
 • Sammenligning av gjennomsnitt
 • Bruk av Excel og R

Arbeids- og læringsformer

Det blir en blanding av forelesninger og undervisning på datalab.

Vurderingsformer

Det blir gitt karakter på en sluttprøve (5 timer) som teller 100%.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Andreas Zedrosser <Andreas.ZedrosserSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Anette Norheim Fredly - 17.12.2014