Molecular Genetics 4326

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Ha bred kunnskap om sentrale tema innen genetikk
 • Ha kjennskap til grunnleggende prinsipp for arv og miljø
 • Ha kjennskap til hvordan genetikk kan brukes som verktøy i økologiske problemstillinger
 • Ha kjennskap til nyere molekylære metoder

Innhold

Sentrale tema:

 • Grunnleggende prinsipp for arv
 • Kopling, rekombinasjon og gen mapping
 • Bakterier og virale system
 • DNA replikasjon og rekombinasjon, transkripsjon, translasjon
 • Mutasjonar og DNA reparasjon
 • Rekombinant DNA teknologi og genomikk
 • Epigenetikk

Arbeids- og læringsformer

Sentale tema vil bli gjennomgått i form av forelesinger. Det vil bli satt av tid til å gjøre arbeidsoppgaver fra forelesningene.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 100%.

Det blir tatt forbehold om mindre endringer i planen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Mona Sæbø <Elin.KureSPAMFILTER@hit.no> - 07.10.2014