Applied Genetics 4328

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • ha bred kunnskap om sentrale tema innan bioteknologi
 • ha kjennskap til mange ulike bruksområde for genteknologi og de ulike metodene som brukaes innenfor fagområdet
 • kunne arbeide korrekt med tanke på sikkerhet og kvalitetssikring av prøver på ein genteknologisk lab
 • kunne anvende teknikker for ekstraksjon av DNA fra spytt, blod, hår og vev
 • ha kunnskap nok til å sette opp PCR reaksjoner og optimalisere disse
 • beherske ulike teknikker for påvising av genetiske forkskjeller
 • ha innsikt i relevante fagetiske problemstillinger
 • kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningsliner
 • kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig

Innhold

Sentrale tema:

 • ekstraksjon av DNA
 • måling av DNA, konsentrasjon og renhet
 • PCR oppsett og optimalisering
 • påvising av genetiske variasjoner ved hjelp av RFLP
 • sekvensering
 • bruk av mikrosatellittar
 • Real-time PCR og AD-assay
 • Etiske problemstillinger

Arbeids- og læringsformer

Sentrale tema vil bli gjennomgått i form av forelesinger. Kurset er primært eit laboratoriekurs, og studentene skal selv utføre alle analysene.

Vurderingsformer

Laboratorierapporter vurderes til bestått/ikke bestått. En skriftlig sluttprøve (4 timar) teller 100% av endelig eksamenskarakter.

Det blir tatt forbehold om mindre justeringer i planen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Mona Sæbø <mona.saboSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Anette Norheim Fredly - 29.01.2016