Kajakk, hav, praktisk fordypning II 1468

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om turplanlegging, å padle kajakk i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer under krevende forhold

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette under padling og under redning

Utvidet Kunnskap om kystnatur og kystkultur

Utvidet Kunnskap om vær, vind, strøm og avdrift med relevans for padling på havet

Utvidet kunnskap om kajakkens historie og dens rolle i norsk friluftsliv

Ferdigheter

Padleteknikk skal kunne gjennomføres tilfredsstillende i 3-4 stjerners forhold med fullastet kajakk (Stjernesystemet er NPFs graderingssystem som går fra 1-5)

Egenredning og kameratredning må kunne gjennomføres tilfredsstillende i 3-4 stjerners forhold med fullastet kajakk

Under egenredning stilles krav til rulle

Bruk av kart og kompass under krevende forhold skal kunne gjennomføres tilfredsstillende

Fremvise fysisk og psykisk overskudd under lange padleturer med overnatning

Vise og forklare hvordan man pakker kajakken for krevende overnatningsturer

Vise og forklare hvordan man formidler natur og kulturtema knyttet til kysten fra kajakken

Generell kompetanse

Analysere og ivareta egen og gruppens tilstand på sjøen i opp til 3-4 stjerners forhold

Ha kompetanse til å planlegge og lede turer og kurs i opp til 2 stjerners forhold

Analysere og evaluere egen og andres padleteknikk

Analysere og evaluere redningsøvelser

Analysere og evaluere områder for undervisning og øvelser i padleteknikk og redningsøvelser

Analysere og evaluere steder med tanke på natur- og kulturformidling fra kajakken

Innhold

- Turplanlegging: hvor går turen, A-plan, B-plan og kriseplan

- Risiko, utstyr etc.

- Sikkerhet, ansvar og konsekvenstenkning ved padling på havet under krevende forhold

- Turnormer, prosedyrer organisering og arbeidsmåter

- Pakking av havkajakken for overnattingstur

- Ly og leir på kysten

- Teknikk: Padleteknikk og redningsteknikk i 3-4 stjerners forhold med fullastet kajakk

- Gruppedynamikk: Ulike roller og rollefordeling i gruppa

- Navigasjon: Bruk av kart og kompass i kajakken under krevende forhold

- Sjømannskap: Ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap

- Kystfriluftsliv, sporløs ferdsel, forvaltning i strandsonen

- Veiledning, instruksjon planlegging og gjennomføring av opplegg

Arbeids- og læringsformer

1 forelesning

7 dager med veileder

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. Skriftlig eksamen på fire timer teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Padlekurset er, i innhold og nivå, sammenliknbart med Norges padleforbunds Aktivitetslederkurs

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>,Arne Diederik Kildahl <arne.d.kildahlSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015