Håndverk og skaperglede i naturen 1459

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om tradisjonshåndverk og kulturhistorie knyttet til utvalgt friluftslivsutstyr

Kunnskap om naturressurser som er egnet til materialer

Kunnskap om ulike materialers framstilling, funksjoner og egenskaper

Kunnskap om ulike verdiaspekt ved selvlaget friluftslivsutstyr, og de praktiske prosessene under framstillingen av produktet

Kunnskap om veiledning i og formidling av håndverksaktiviteter i naturen

Ferdigheter

Kunne håndtere enkelt håndverktøy på en sikker måte gjennom bruk og vedlikehold

Kunne jobbe med ulike teknikker og materialer innen tre og tekstil

Kunne analysere et produkts behov og funksjon, velge egnede materialer og formgi produktet deretter

Kunne gjenkjenne og samle inn eget naturmateriale

Kunne jobbe selvstendig med et produkt, fra ideskisse og planleggingsfase til framstilling av ferdig, funksjonelt produkt med eget personlig uttrykk

Kunne reparere og vedlikeholde eget utstyr

Kunne tilrettelegge og gjennomføre en håndverksaktivitet i naturen for en utvalgt målgruppe

Generell kompetanse

Evne til å utvikle egne praktiske og kreative evner ved ferdsel i naturen og bruk av naturmaterialer.

Evne til å se og analysere egen aktivitet i et større miljøperspektiv, og ta bevisste valg ved utstyrsbruk og utstyrslaging.

Evne til å jobbe med skaperglede og håndverksaktiviteter med en gruppe i naturen og sette det inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Innhold

- Tradisjonshåndverk og kulturhistorie

- Materialvalg, tre og tekstil

- Innsamling av naturmateriale

- Verdier og miljøperspektiver

- Personlig utvikling og nærhet til naturen

- Veiledning og formidling

- Bruk av håndverktøy

- Formgiving

- Reparasjon og vedlikehold

- Tilrettelegging av håndverksaktivitet i naturen

Arbeids- og læringsformer

3 forelesninger

9 dager med veileder fordelt i bolker i naturen og på verksted

3 dager gruppeoppgave

Eget verkstedarbeid

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

100 % deltakelse på det praktiske. Praktisk oppgave teller 60 % av samlet karakter, skriftlig innlevering teller 40 % av samlet karakter. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015