Vinter I, skog og fjell 1453

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om turplanlegging vinterstid for lengre vinterturer etter prinsippet om ”tur etter evne”

Kunnskap om ferdselsnormer

Kunnskap om orientering og sikre veivalg

Kunnskap om klær, utstyr og riktig bruk av dette

Kunnskap om vær, vind og snødekke med relevans for planlegging og gjennomføring av tur i vinterfjellet

Kunnskap om ly og leir, mat, bål og kokeutstyr

Kunnskap om snø, snøskred, kammeratredning og førstehjelp

Kunnskap om natur- og kulturtema med relevans for vinterfriluftsliv

Kunnskap om ferdselskultur, lov og rette, sporløs ferdsel

Ferdigheter

Kunne orientere og gjøre sikre veivalg i skogen og på fjellet

Gjennomføre og delta i kameratredning i snøskred med spade, søkestang og S/M utstyr

Gå på ski med tung sekk, med overskudd, i skogen og på fjellet

Vise og forklare hvordan man bygger ly og leir i vinterskogen: Gapaskjul, improvisert bivuakk, vinterbål, nying

Kunne bygge og bo i snø, velge leirplass og etablerer leir, telt, flatgrop, snøhule, bivuakker og iglo

Vise og forklare hvordan man bruker primus og bål vinterstid, på en sikker og hensiktsmessige måte

Vise fysisk og psykisk overskudd under lengre vinterturer under varierende værforhold

Generell kompetanse

Evne til å ferdes med overskudd, velge tur etter evne, velge område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking

Ivareta egen og gruppens sikkerhet på overnattingsturer i vinterskogen og på vinterfjellet

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knytte til opplæring av nybegynnere vinterstid

Evne til å skape trygge og velfungerende læringsrom

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere

Evne til formidle natur- og kulturtema i vinterskogen og på vinterfjellet

Innhold

- Gjennomføring av lengre turer i vinterskogen og på vinterfjellet

- Turplanlegging og ferdselsnormer for vinterturer

- Orienteringsøvelser og trening på sikre veivalg

- Snøkjennskap og snøskredlære

- Redning fra snøskred

- Trening av skiferdigheter

- Ly og leir i vinterskog: Gapaskjul, improvisert bivuakk, vinterbål, nying

- Ly og leir på vinterfjell: Bygge og bo i snø, valg av leirplass og etablering av leir, telt, flatgrop, snøhule, bivuakker, iglo

- Hygiene og førstehjelp vinterstid

- Mat og kokeutstyr til vinterbruk

- Vær og værtegn

- Natur- og kulturtema knyttet til snø og vinter

- Veilederlære: turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til vinterfriluftslivet

Arbeids- og læringsformer

6 forelesninger

14 dager med veileder

8 dager egenferd

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Skriftlig hjemmeeksamen. En oppgave knyttet til vinterskog, med to dagers varighet, teller 40 % av karakteren. En oppgave knyttet til vinterfjell, med tre dagers varighet, teller 60 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter André Horgen <Andre.HorgenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015