Skog, fjell og vann 1452

Læringsutbytte

Emnet er delt inn i tre perioder: vandring - skog/fjell, seiling - kyst og kanopadling - vassdrag

Kunnskap

Kunnskap om turplanlegging etter prinsippet om ”tur etter evne”

Kunnskap om ferdselsnormer

Kunnskap om klær og utstyr, og riktig bruk av dette

Kunnskap om vær og værtegn med relevans for planlegging og gjennomføring av turer

Kunnskap om ly og leir, mat, bål og kokeutstyr

Kunnskap om orientering/navigering, stedsbestemmelse og vei valg

Kunnskap om selvberging, kameratredning og førstehjelp

Kunnskap om natur- og kulturtema med relevans for de ulike naturtypene Kunnskap om ferdselskultur: lov og rett, sporløs ferdsel

Kunnskap om fiske, fangst og høsting

Kunnskap om vedlikehold av båter, kanoer, rigg og seil

Ferdigheter

Kunne orientere og gjøre hensiktsmessige vei valg i skogen og på fjellet

Kunne vandre på tur i grupper, grunnprosedyrer

Kunne seile og ro mindre bruksbåter rigget med sprisegl: benevninger, krysse, sløre, hold og høyde, avdrift, ballast og pakking av båt

Kunne seile og ro på tur i grupper, vurdere strøm, velge havn og fortøying, manøvrering, arbeidsfordeling og roller, grunnprosedyrer

Kunne padle kano på flatt vann og i strykende vann, veivalg på flatt vann, synfaring av strykende vann, veivalg i strykende vann

Kunne padle kano på tur i grupper, grunnprosedyrer

Kunne velge hensiktsmessige leirplasser og etablere seg med telt, lavvo, gapaskjul etc.

Kunne berge seg selv og gjennomføre i kameratredning på flatt vann og i strykende vann

Kunne svømme og vade

Vise overskudd på tur

Generell kompetanse

Evne til å ferdes med overskudd, velge tur etter evne, velge område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking

Ivareta egen og gruppens sikkerhet på overnattingsturer

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knytte til opplæring av nybegynnere

Evne til å skape trygge og velfungerende læringsrom

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere

Evne til å formidle natur- og kulturtema

Innhold

- Gjennomføring av lengre turer i de ulike naturtypene

- Turplanlegging og ferdselsnormer, sporløs ferdsel

- Vandring, roing, seiling og padling

- Orientering og navigering

- Selvberging, kameratredning og førstehjelp

- Ly og leir, bål, kokeutstyr og matlaging

- Hygiene og førstehjelp

- Vær og værtegn

- Natur- og kulturtema

- Veilederlære: turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til de ulike naturtypene

Arbeids- og læringsformer

10 forelesninger

15 dager med veileder

10 dager egenferd

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Mappevurdering. En mappe for hver av naturtypene. En av mappene blir trukket ut og karaktersatt. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. De to øvrige vurderes til bestått/ikke bestått, og begge må bestås for å få emnet godkjent

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Padlekurset er, i innhold og nivå, sammenliknbart med Norges padleforbunds Nybegynnerkurs og Teknikkurs.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Andre Horgen <andre.horgenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015