Web-publisering 6101

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne:

Ha grunnleggende kunnskap om:

 • Internet og web.
 • Dokumentstandarder for web.
 • Tilgjengelige websider og brukervennliget for web.
 • Webkommunikasjon.

Ha grunnleggende ferdigheter i:

 • Utvikling av websider med tilhørende stilregler.
 • HTML, CSS og andre aktuelle språk for web.
 • Publisering til web gjennom publiseringsverktøy.

Innhold

 • Oppbygging og virkemåte av Internet og web.
 • Standarder.
 • HTML og CSS.
 • Bruk og tilpassing av publiseringsverktøy.
 • Rikt innhold på web.
 • Planlegging av nettsteder.
 • Modeller for nytteanalyse av nettsteder.

Arbeids- og læringsformer

4 timer forelesning, øvinger og veiledning pr uke. Gruppearbeid med mindre prosjekter er en sentral arbeidsform i kurset.

Vurderingsformer

En prosjektoppgave med gruppeevaluering (40%), og en individuell, skriftlig prøve, 3 timer (60%). For å få godkjent vurdering i emnet, må alle delprøver være bestått. Graderte karakterer. Det blir gitt et antall obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til sluttprøven.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bjørn Ivar Nilsen Haugdal <Bjorn.I.HaugdalSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Hallstein Nilmar Søvik - 21.12.2012