Multimedier og web 6204

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne:

Ha grunnleggende kunnskap om:

 • Filformater og standarder for lagring av medier som lyd, bilde og video.
 • Bruksområder for ulike medier
 • Utvikling av rike websider.

Ha grunnleggende ferdigheter i:

 • HTML5 og andre standarder for utvikling av rike websider.
 • Digital fangst, bearbeiding og formidling av ulike medier som bilde, lyd og video med et hovedfokus på formidling på web.
 • Arbeidsprosesser for utvikling av multimedier.

Innhold

 • Ulike medietyper som f.eks tekst, bilde, grafikk, lyd, video, animasjon
 • Bruk av kamera, scannere, lydopptakere og annet utstyr for fangst av lyd/bilde
 • Verktøy for bearbeiding av bilde, lyd og video.
 • Bruksområder.
 • Multimedier på web
 • Podcast
 • Presentasjonsverktøy.
 • Utviklingsprosessen
 • Ulike webtjenester for formidling av medier, eks Youtube
 • Rettighetsproblematikk

Arbeids- og læringsformer

4 timer forelesning, øvinger og veiledning pr uke. Gruppearbeid med mindre prosjekter er en sentral arbeidsform i kurset.

Vurderingsformer

Gruppeevaluering av en prosjektoppgave (40 %) og en individuell, skriftlig sluttprøve, 3 timer (60 %). For å få godkjent vurdering i emnet, må alle delprøver være bestått. Det blir gitt et antall obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til sluttprøven.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bjørn Ivar Nilsen Haugdal <Bjorn.I.HaugdalSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Jon Kvisli - 06.12.2012