Objektorientert programmering 5609

Læringsmål

Emnet gir en grundig innføring i objektorientert programmering. Studentene skal bli kjent med de viktigste konstruksjonene i et objektorientert programmeringsspråk og sentrale klasser i Java 2SE API'et, samt kunne bruke objektorienterte metoder for å løse praktiske programmeringsproblemer.

Innhold

Klasser, objekter og objektsamlinger. Subklasser, arv og polymorfi. Abstrakte klasser og programmeringsgrensesnitt, Samarbeid mellom objekter, Unntakshåndtering og videregående filbehandling, Databaseprogrammering med JDBC, Grafiske brukergrensesnitt og hendelsesbasert programmering, Webprogrammering i Java, Testing, feilsøking, dokumentasjon og distribusjon, Nettverksprogrammering og tråder, Innkapsling og abstrakte datatyper. UML klassediagrammer.

Organisering

6-7 timers forelesning, øvinger og veiledning pr uke i høstsemesteret.

Vurderingsformer

Underveisevaluering i form av obligatoriske oppgaver som skal være godkjente før man kan gå opp til individuell, skriftlig 5 timers sluttprøve.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Jon Kvisli - 03.11.2010