Web-prosjekt 6081

Læringsmål

Studentene skal, gjennom teoretisk pensum og praktisk prosjektarbeid, få kjennskap til hvordan Internett og web er bygd opp, og hva disse teknologiene kan brukes til. Studentene skal også opparbeide seg ferdigheter i å planlegge og utvikle nettsteder.

Innhold

Oppbygging og virkemåte av Internett og web. Web-protokoller (HTTP), HTML, CSS og andre dokumentstandarder som er relevante for web. Utvikling av statiske og dynamiske nettsider med prossesering både på klientsiden og tjenersiden (stilregler og skriptspråk). Bruk og tilpassing av publiseringsverktøy. Rikt innhold på web. Planlegging av nettsteder. Informasjonsarkitektur. Studentene skal gjennomføre et prosjekt i mindre grupper.

Organisering

6 timer forelesning, øvinger og veiledning pr uke i vårsemesteret.

Vurderingsformer

Gruppeevaluering av prosjektoppgaven. Obligatoriske presentasjoner ved milepæler i prosjektet. En individuell , skriftlig sluttprøve, 4 timer. Prosjektoppgaven teller 40%, sluttprøven teller 60%.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 10.03.2011