Hovedprosjekt 5617

Læringsmål

Formålet med emnet er å trenge dypere ned i ett eller flere tema som inngår i det aktuelle studiet, praktisere arbeidsformer og løse problem som kandidatene vil møte i yrke som er relevante etter avsluttet studium.

Innhold

I emnet skal det gjennomføres et større prosjekt. Det vil bli lagt vekt på planlegging, styring, oppfølging og presentasjon i forskjellige faser. Prosjektet skal utføres i grupper der omfanget skal svare til 15 studiepoeng for hver student. Prosjektplan skal godkjennes av emneansvarlig, og det blir arrangert flere prosjektseminar der gruppene orienterer om framdrift, staus og videre planer. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig for prosjektoppgaven.

Organisering

Gruppeveiledning og seminar i vårsemesteret.

Vurderingsformer

Gruppeevaluering av prosjektoppgaven. 1-3 obligatoriske presentasjoner ved milepæler i prosjektet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Ingrid Sundbø <Ingrid.SundboSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 20.02.2011