Tekstteori og analyse 2110

Læringsmål

Studentane skal få innføring i tekstteori og tekstanalyse, og få trening i å arbeide sjølvstendig med ei problemstilling innanfor dette feltet.
Teorien skal nyttast på eit utval tekstar frå ulike genrar (ca. 25 sider).

Organisering

Haustsemsteret, 3 veketimar i 15 veker. Forelesingar, seminar, individuell rettleiing.

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk.

 

Vurderingsformer

Mappevurdering med to individuelle skriftlege arbeid som tel 40 %. 5 timars sluttprøve som tel 60 %. Det krevst ståkarakter både på dei innleverte arbeida og på sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 20.04.2005