Språkvariasjon og normering 2109

Læringsmål

Studentane skal få kjennskap til korleis skriftmålet i Noreg har variert frå dansketida til i dag, og korleis ein i nyare tid har arbeidd med normering av skriftmålet. Vekta ligg på dei to siste hundreåra. Vidare skal studentane kjenne til debatten om normering av talemålet i Noreg.

Innhold

Språkvariasjon og normeringsspørsmål frå dansketida, med vekt på tida etter 1800.

Organisering

Vårsemesteret, 3 veketimar i 15 veker. Forelesing og seminar.

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk.

Vurderingsformer

Individuell heimeoppgåve på ca. 4000 ord, som tel 40 %.
5 timars sluttprøve, som tel 60 %.
Det krevst ståkarakter på både heimeoppgåva og sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 10.05.2005