Ibsen og det moderne gjennombrotet 2108

Læringsmål

Studentane skal få innsikt i nokre sentrale verk og tekstar i ulike genrar frå "det moderne gjennombrotet" i litteraturen på 1800-talet, først og fremst Ibsen, men også Garborg, Skram og Kielland.

Innhold

Den moderne gjennombrotslitteraturen på 1800-talet.

Organisering

Haustsemestret, 2 veketimar i 15 veker.

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk.

Vurderingsformer

Individuell heimeoppgåve på ca. 4000 ord, som tel 40 %, og 5-timars sluttprøve, som tel 60 %. Båe prøvene må vere bestått for å få bestått i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 10.05.2005