Folkedikting og folkekultur 2107

Læringsmål

Studentane skal få innsikt i sentrale folkediktingsgenrar som eventyr, segner og balladar/viser, og bli kjende med den norske folkekulturen slik vi møter den hos 1800-talets tradisjonssamlarar som Faye, Landstad og Asbjørnsen og Moe.

Innhold

Folkedikting og folkekultur på 1800-talet.

Organisering

Vårsemestret, 2 veketimar i 15 veker

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk.

Vurderingsformer

Individuell heimeoppgåve på ca. 4000 ord, som tel 40 %, og 5-timars sluttprøve, som tel 60 %. Det krevst ståkarakter på både oppgåva og sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 10.05.2005