Social and Regional Accents of English 2025

Læringsmål

Målet med studiet er

1.     å gi ei innføring i regional og sosial variasjon i engelsk uttale;

2.     å sjå på problem i samband med undersøking og beskriving av språkvariasjonar;

3.     å studere eksempel frå einskilde uttalevariantar av engelsk frå Storbritannia og Nord-Amerika i detalj.

Innhold

Som bakgrunn for kurset vil vi sjå på utviklinga av lydsystemet i engelsk, og kva for endringar som skjedde/ikkje skjedde i ein del område. Det vil og bli sett på nokre relevante aspekt innan britiske og amerikanske kulturkunnskapsemne. Den største delen av kurset vil likevel bli studiet av einskilde sosiale og regionale uttalevariantar.
All undervisning og studentaktivitet går føre seg på engelsk

Organisering

Forelesingar og seminar inntil 3 t/v.

Vurderingsformer

Undervegsvurdering som tel 40% av samla karakter. Skriftleg sluttprøve tel 60%. Både undervegsvurdering og sluttprøve må vere bestått for å få bestått karakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 11.05.2005