Prosjektarbeid i GIS 5705

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Praktisk kunnskap om prosjektplanlegging
  • Praktisk kunnskap om prosjektgjennomføring

Ferdigheter

  • Ferdighet i prosjektplanlegging
  • Ferdighet i prosjektoppfølging
  • Ferdighet i skriving av prosjektrapport

Generell kompetanse

  • Trening i arbeid med konkrete oppgaver innenfor et formelt prosjektrammeverk
  • Trening i løsning av oppgaver i samarbeid med andre

Innhold

Prosjektarbeidet inngår som en viktig syntesedel i 1-årig fordypningssstudium i GIS. Arbeidet skal utføres i prosjektgrupper. Planlegging, styring, oppfølging, kartografisk kommunikasjon, presentasjon og rapportering er viktige komponenter i prosjektarbeidet. Studentene er solidarisk ansvarlig for oppgaven.

Arbeids- og læringsformer

Gruppeveiledning og seminar.

Vurderingsformer

Gruppeevaluering av prosjektoppgaven. 1-3 obligatoriske presentasjoner i forbindelse med milepæler i prosjektet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>,Arne Hjeltnes <arne.hjeltnesSPAMFILTER@hit.no> - 10.01.2015