Fjernanalyse 5704

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Teoretisk kunnskap om de ulike metodene og prinsippene som står oppført under «Innhold»
 • Teoretisk kunnskap om bildet som effektiv informasjonsformidler av detaljert informasjon om jordoverflata.

Ferdigheter

 • Ferdighet i bruk av aktuell programvare for bildebehandling

Generell kompetanse

 • Kjenne til metoder for sammenstilling av modelldata fra digitale kart, flybilder, satellittbilder og andre måleinstrument.
 • Forstå hvordan ulike sensorer kan brukes til å løse oppgaver innenfor kartlegging av jordoverflaten og måle endringer.
 • Kunne løse faglige problemstillinger knyttet til forvaltning, kartlegging, dokumentasjon og overvåking av jordoverflaten, særlig innenfor landbruk, beredskap, byggesak og arealplanlegging.

Innhold

 • Prinsipper i fjernanalyse
 • Fotografiske systemer
 • Grunnleggende fotogrammetri
 • Visuell bildetolking
 • Multispektral måling
 • Satellitter som måler i optisk spektrum
 • Digital bildebehandling
 • Mikrobølger, LIDAR og varmestråling
 • Anvendelse av fjernanalyse innenfor ulike fagområder

Arbeids- og læringsformer

 • 6 - 7 timer forelesinger i uka
 • Veilede øvinger og demonstrasjoner
 • Egenaktivitet med obligatoriske øvinger
 • Selvstudium av teoripensum

Vurderingsformer

Obligatoriske innleveringsoppgaver som må være bestått før skriftlig sluttprøve. Skriftilig sluttprøve, 4 timer, med oppgaver knyttet til teoretisk pensum og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Arne William Hjeltnes <Arne.HjeltnesSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Bergit Grivi - 10.01.2015