Bachelorprosjekt 6117

Læringsutbytte

  • Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha kunnskaper om og erfaring med å planlegge, styre, gjennomføre, avslutte og dokumentere et prosjekt.
  • I prosjektet har studentene fått dypere kunnskaper i utvalgte tema som inngår i det aktuelle studiet, og fått ferdigheter i å praktisere arbeidsformer og løse problem som er relevante å møte i yrkeslivet.

Innhold

  • I emnet skal det gjennomføres et større prosjekt.
  • Det vil bli lagt vekt på planlegging, styring, oppfølging og presentasjon i forskjellige faser.
  • Prosjektet skal utføres i grupper der omfanget skal svare til 15 studiepoeng for hver student.
  • Prosjektplan skal godkjennes av emneansvarlig, og det blir arrangert flere prosjektseminar og presentasjoner, der gruppene orienterer om framdrift, status og videre planer.
  • Prosjektet dokumenteres i en prosjektrapport. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig for prosjektoppgaven/rapporten.

Arbeids- og læringsformer

Gruppeveiledning og seminar.

Vurderingsformer

Gruppeevaluering av prosjektoppgaven, teller 100 %. Obligatoriske presentasjoner ved milepæler i prosjektet. Graderte karakterer.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Ingrid Sundbø <Ingrid.SundboSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Bergit Grivi - 17.12.2014