Refleksjonsnotat 0001

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  • økt kunnskap om studiestedet
  • historisk og kulturell bevissthet om vertslandet

Innhold

Tema for oppgaven kan f.eks. være en presentasjon av studiestedet du skal til. Stikkord:

  • Naturgeografiske forhold
  • Historie og politisk utvikling
  • Forvaltningsmessige forhold
  • Demografi
  • Kultur og religion, herunder skikk og bruk
  • Særlige attraksjoner

Arbeids- og læringsformer

Refleksjonsnotatet leveres i Fronter. Notatet må være bestått innen utgangen av studieoppholdet.

Vurderingsformer

Godkjent/Ikke godkjent.

Refleksjonsnotatet må være bestått innen utgangen av oppholdet for å få utlevert karakterutskrift for semesteret.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Kristin Midtbø <kristin.midtboSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 15.02.2013