Litteratur før 1900 2113

Læringsutbytte

Etter studiet skal ein kunne

  • Gjere greie for innhald, form og tematikk i pensumtekstane og drøfte den litteraturhistoriske plasseringa av dei.
  • Gjere greie for sentrale norske og nordiske forfattarskapar før 1900 og drøfte litteraturhistorisk plassering.
  • Gjere greie for ulike litterære sjangrar og kunne bruke sjangerteoretiske omgrep.

Innhold

Norsk litteratur frå mellomalderen til ca. 1900.

Arbeids- og læringsformer

Haustsemestret, 6 veketimar i 15 veker. Forelesing og seminar.

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk, og i årsstudiet i norsk. Det er obligatorisk for studentar som vil ha undervisningskompetanse i norsk i grunn- og vidaregåande skole.

Vurderingsformer

6 timars undervegsprøve (heimeoppgåve), som tel 40 %, og 5-timars sluttprøve, som tel 60 %. Det krevst ståkarakter på begge prøvene. Begge skal skrivast på nynorsk.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Sigrid Aksnes Stykket <sigrid.a.stykketSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 07.01.2013