Litteratur etter 1900 2114

Læringsutbytte

Etter studiet skal ein kunne

  • gjere greie for innhald, form og tematikk i pensumtekstane og drøfte den litteraturhistoriske plasseringa av dei
  • gjere greie for sentrale norske og nordiske forfattarskapar etter 1900 og drøfte litteraturhistorisk plassering
  • gjere greie for ulike litterære sjangrar
  • ha kompetanse til å skrive tekstanalyser med sjangerteoretiske omgrep

Innhold

Norsk litteratur etter 1900.

Arbeids- og læringsformer

Vårsemestret, 7 veketimar i 15 veker. Forelesing, seminar og gruppeøving.

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk, og i årsstudiet i norsk. Det er obligatorisk for studentar som vil ha undervisningskompetanse i norsk i grunn- og vidaregåande skole.

Vurderingsformer

6 timers undervegsprøve (heimeoppgåve), som tel 40 % av karakteren, og 5 timars sluttprøve som tel 60 %. Begge skal skrivast på bokmål. Det krevst ståkarakter på begge prøvene.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Sigrid A. Stykket <sigrid.a.stykketSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 07.01.2013