Kulturplanlegging 3315

Innhold

Sentrale tema er:
Planlegging i historisk lys; visjonar, mål og middel
Teori og praksis i planlegging
Planlegging og organisering i kulturfeltet

Arbeids- og læringsformer

Forelesingar, gruppeoppgåver, diskusjonar og presentasjonar

Vurderingsformer

Skriftleg midtvegseksamen som tel 40 % av samla karakter.
Individuell skriftleg eksamen som tel 60 %. Ein samla karakter.
Alle delvurderingar må vere bestått for å få bestått karakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Kristin Midtbø <Kristin.MidtboSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 07.01.2013