Fransk III 2709

Innhold

Emnet er et intensivt kurs for studenter med videregående kunnskaper i fransk. I tillegg til vanlige forelesninger, vil det også legges opp til oppgaver der studentene skal bruke lokalmiljøet som en del av læringsprosessen. Fransk historie og litteratur vektlegges.

Arbeids- og læringsformer

Forelesninger og seminar fordelt på seks uker. Studentene må regne med stor egeninnsats og aktiv deltakelse i undervisningen. Evalueringer av nivå og progresjon vil bli gjort med jevne mellomrom gjennom kurset.

Vurderingsformer

Eksamen er todelt:

1. En skriftlig prøve på tre timer som teller 50 % sav samlet karakter.
2. En muntlig prøve på inntil 40 minutter som teller 50 % av samlet karakter. Prøen er for det første en samtale på fransk om emner som er gjennomgått i kursboka, og for det andre høytlesning fra og samtale om tekster på fransk.

Det kreves ståkarakterer i begge eksamenene for å oppnå ståkarakter i hele emnet. Det vil bli gitt graderte karakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 07.01.2013