Fra antikken til renessansen 3328

Læringsutbytte

  • Kunnskap om sentrale idéstrømninger gjennom antikken, middelalderen og renes­sansen, slik de kommer uttrykk innenfor bl.a. filosofiske, politiske, religiøse og estetiske kontekster
  • Kjennskap til sentrale, idébærende tekster fra antikken, middelalderen og renes­sansen
  • Kjennskap til personer fra antikken, middelalderen og renessansen med stor idéhistorisk betydning
  • Evne til å kunne kunne fortolke materiale fra antikken, middelalderen og renessansen både som uttrykk for sin samtid og som historiske kilder til våre egne tenke- og uttrykksmåter

Innhold

Man vil studere materiale fra mange idémessige kontekster, slik som filosofi, religion og ulike kunstarter. Det legges vekt på å synliggjøre sammenhenger innad i de enkelte kontekstene, samtidig som man vil vise hvordan beslektede tankemønstre gjenfinnes i ulike kontekster. Pensum er satt sammen av originaltekster og sekundærlitteratur. Hovedvekten legges på originaltekster. Store deler av tekstmaterialet er på engelsk.

Arbeids- og læringsformer

Forelesning seks timer pr. uke i første halvdel av høstsemesteret. Det vil benyttes multimedie-innslag (film, musikk, bilder) når det er pedagogisk relevant.

Vurderingsformer

Midtprøve arrangeres som fire timers skriftlig skoleeksamen. Denne teller 40% av samlet karakter. Sluttprøve arrangeres som fem timers skriftlig skoleeksamen. Denne teller 60%. Både midt- og sluttprøve må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Det gis graderte karakterer fra A til F, hvor E er dårligste ståkarakter.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Otto Christensen <otto.christensenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Eline Flesjø - 11.02.2013