Fiction and Film: Reception and Adaptation 2027

Læringsutbytte

The doctoral programme will qualify the candidate for further research, or for other work where there is a high demand for scientific knowledge within the field of study and where a Master's degree is not sufficient. The candidate should be able to sit in and critically evaluate new knowledge that is produced within the defined area, and areas that are relevant and close to the defined area. The doctorate will receive training in working with various disciplinary issues.

Innhold

Ved å diskutere et utvalg av litterære tekster og filmadaptasjoner av disse tilbyr dette emnet en introduksjon til spørsmål og muligheter mht. overgangen fra skjønnlitterær fiksjon til fiksjon presentert gjennom filmmediet. Selv om litteratur og film er svært forskjellige medier, som fungerer på ulike måter og produserer forskjellige kunstneriske uttrykk, er begge fortellende eller narrative kommunikasjonsformer. Narrativ teori utgjør dermed en teoretisk basis ikke bare for de litterære tekstene, men også for de tilsvarende filmversjonene. Filmadaptasjon av drama skiller seg noe fra adaptasjon av narrativ skjønnlitteratur, ettersom et skuespill (i det fleste tilfeller) er laget for å bli fremført. Noe teori knyttet til drama og iscenesettelse vil også bli diskutert.

Arbeids- og læringsformer

Tre uketimer, 15 uker pr. semester, høstsemesteret: forelesning og seminar.

Filmvisninger: filmadaptasjonene er å betrakte som obligatoriske, og vil bli vist på fastsatte tider på campus, men studentene kan naturligvis se dem på egen hånd.

Vurderingsformer

Undervegsvurdering tel 40% av samla karakter. Skriftleg sluttprøve tel 60%. Både undervegsvurdering og sluttprøve må vere beståtte for å få karakter i emnet

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Eline Flesjø <Eline.FlesjoSPAMFILTER@hit.no> - 04.04.2013