Multimedia 5604

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne:

Ha grunnleggende kunnskap om:

 • Filformater og standarder for lagring av medier som lyd, bilde og video.
 • Bruksområder for ulike medier
 • Multimedier for web
 • Arbeidsprosesser

Ha grunnleggende ferdigheter i :

 • Digital fangst, bearbeiding og formidling av ulike medier som bilde, lyd og video.
 • Presentasjonsteknikk med bruk av ulike medier.

Innhold

 • Ulike medietyper som f.eks tekst, bilde, grafikk, lyd, video, animasjon
 • Bruk av kamera, scannere, lydopptakere og annet utstyr for fangst av lyd/bilde
 • Verktøy for bearbeiding av bilde, lyd og video.
 • Bruksområder.
 • Multimedier for web
 • Podcast
 • Presentasjonsverktøy.
 • Utviklingsprosessen

Arbeids- og læringsformer

6 timer forelesning, øving og veileding pr uke.

Gruppearbeid og arbeid med mindre prosjekter er en sentral arbeidsform i kurset.

Vurderingsformer

2 gruppeinnleveringer som hver teller 25 % av karakteren i emnet. Individuell skriftelig sluttprøve, 3 timer, som teller 50% av karakteren i emnet. Alle delprøver må bestås for å få karakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no> - 15.08.2011