Datanett 5605

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:

  • kjenne til sentrale fagtermer som benyttes i datakommunikasjon og nettverk, og kunne formidle disse skriftlig og muntlig.
  • ha kunnskap om viktige standarder, protokoller og teknologier i moderne datanett.
  • kunne anvende faglig kunnskap for evaluering og anskaffelse av kommunikasjons- og nettverksteknologi.
  • kunne etablere og drifte enkle lokalnett, samt tjenester i lokalnett og på Internett.
  • kunne installere og administrere en tjenermaskin med Windows Server og Active Directory.
  • kunne oppdatere egen kunnskap om den teknologiske utviklingen innen datakommunikasjon og nettverk.

Innhold

Kommunikasjonsstandarder, OSI modellen og TCP/IP protokollene. Tjenester i lokalnett og fjernnett/Internett. Kommunikasjonsmedier, protokoller og nettverkskomponenter i lokalnett. Trådløse nettverk, teletjenester og aksessteknologier for Internett. VLAN, VPN, NAT og brannmurer. Kryptering, digitale sertifikater og PKI. Windows Server i nettverk, tjenerroller, domener, brukeradministrasjon, diskadministrasjon, tilgangsrettigheter, skriveradministrasjon, DHCP, DNS og Active Directory. Praktiske labøvinger omfatter installasjon, konfigurering, administrasjon og bruk av Windows Server, Active Directory og Windows-klienter i et "lukket" lab-nett, øvinger med WiFi utstyr, samt analyse av nettverkstrafikk.

Arbeids- og læringsformer

6-8 timer forelesning/øvinger pr uke i vårsemesteret.

Vurderingsformer

En individuell skriftlig sluttprøve, 4 timer. Det blir gitt et antall obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no> - 06.12.2011