15NOSPRM Norsk for språklige minoriteter, nettbasert m/samlinger

Innledning

(Studiet het tidligere: Norsk som andrespråk)

I dagens utdanningssystem utgjør elever fra språklige minoriteter en naturlig del av elevsammensetningen.Dette gjør det nødvendig at lærerne har kunnskap om hvordan undervisningen for denne elevgruppa kan legges til rette. Faget norsk for språklige minoriteter vil gi kunnskap om andrespråkslæring og andrespråksundervisning, om hvordan norskopplæringen best mulig kan tilpasses de ulike forutsetningene til denne elevgruppa, og samtidig hvordan man må se norskopplæringen i sammenheng med tospråklig opplæring og morsmålsundervisning.

Studiestart: sept. 2010 (uke 38)

Organisering:

  • 3 samlinger, à 2 dager på dagtid/ukedag:
    • uke 38 - 2010
    • uke 46 - 2010
    • uke 06 - 2011
  • Klokkeslett på samlingene kan avtales litt ut fra behov til dere søkere. (Dag 1 og 2 kl 9:30-15:30 eller Dag 1 kl 11:00-17:00 og dag 2 kl 08:30-14:30)
  • Div. obligatoriske arbeidskrav, se studieplan.
  • Avsluttende vurdering: uke 14 - 2011

Elektronisk søknadsskjema

Fortløpende opptak t.o.m 30. juni 2010

Ved elektronisk påmelding må relevante vitnemål med bekreftet kopi ettersendes.
Har du tidligere vært student ved HiT, kan du ta kontakt for å høre om du må ettersende dokumentasjon.

Kontakt oss gjerne på: tlf: 35 02 62 00, e-post: evu@hit.no

For mer informasjon om studiet, se link til studieplan i tabellen nedenfor.

Vi tar forbehold om evt. endringer, og tilstrekkelig antall søkere for igangsettelse.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Norsk som andrespråk
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15NOSPRM Norsk for språklige minoriteter 15,00 O   15        
Sum: 0 15 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Tone Marit Tesdal  <tone.m.tesdalSPAMFILTER@hit.no>,Kirsten Palm <kirsten.palmSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 09.09.2010