xxxx Holte Consulting AS - Prosjektledelse - emner 2010-11, bachelor

Innledning

Holte Consulting AS og Høgskolen i Telemark inngikk i november 2004 en samarbeidsavtale for å kunne tilby kompetansegivende kurs for næringslivet, hovedsakelig innen prosjektledelse. I avtalen ligger også et ønske om å utvikle et samarbeid mellom ansatte på i Holte Consulting AS og Høgskolen i Telemark.

Målgruppe og opptakskrav

Ansatte i næringsliv og offentlig sektor.

Mål for studieprogrammet

Målet for utdanningstilbudet er å heve kompetansen for ansatte i næringsliv og offentlig sektor innen prosjektldelse, prosessledelse, prosjektstyring, prosjektutvikling, prosjektøkonomi, kvalitetssikring, byggherrerådgivning, analyser (herunder usikkerhetsanalyse, risikoanalyser, lønnsomhetsanalyser og porteføljeanalyser), utvikling av prosjektstyringsverktøy og generell softwareutvikling.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Prosjektledelse - emner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
PPPP ABC i prosjektledelse 5,00 O 5 5
PPPP Riktig oppstart 5,00 O 5 5
PPPP Kvalitetssikring av prosjekter 5,00 O 5 5
PPPP Planlegging og oppfølging 5,00 O 5 5
PPPP Forhandling og kommunikasjon 5,00 O 5 5
PPPP Lederskap i prosjekter 5,00 O 5 5
PPPP Innkjøpsledelse 5,00 O 5 5
PPPP Usikkerhet i prosjekter 5,00 O 5 5
PPPP HMS i prosjekter 5,00 O 5 5
PPPP Porteføljestyring 5,00 O 5 5
PPPP Ledelsens rolle 5,00 O 5 5
PPPP Prosjektoppgave 10,00 O 10 10
PPPP PMP-prep 10,00 O 10 10
Sum: 75 75
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studieprogrammet består av enkeltemner på 5 og 10 studiepoeng


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no> - 10.06.2010