xxxx Eiendomsmegler - overgangseksamen, fordypning

Innledning

Overgangseksamen for eiendomsmeglere

Høgskolen i Telemark vil fra og med høsten 2008 arrangere overgangseksamen for ansatte i meglerbransjen i tråd med FOR 2007-11-23 nr 1282: Forskrift om overgangsregler til lov av 29. juni 2007 om eiendomsmegling. Studieplanen for overgangseksamen er godkjent av Kredittilsynet. Høgskolen tilbyr også medhjelpereksamen og oppgjørsmedarbeidereksamen.

Overgangseksamen består av fire emner:

5250EVU Praktisk eiendomsmegling I, 10 stp.
5256EVU Oppgjør og regnskap for eiendomshandel, 10 stp.
5251EVU Jus for eiendomsmeglere II, 10 stp.
5257EVU Jus for eiendomsmeglere III, 10 stp.

Medhjelpereksamen
5250 Praktisk eiendomsmegling I, 10 stp., jf studieplan nedenfor.

Oppgjørsmedarbeidereksamen
5256 Oppgjør og regnskap for eiendomshandel, 10 stp., jf studieplan nedenfor.

Søkere til medhjelpereksamenene bruker samme søknadsskjema som til overgangseksamen.

Søknadsskjema
Informasjon om Fronter og Studentweb Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse.

Søkere til overgangseksamen som etter avlagt overgangseksamen skal søke Kredittilsynet om tillatelse til å være ansvarlig megler etter overgangsreglene, må ha minst 3 års praktisk erfaring med eiendomsmegling, hvoram minst 2 år er opparbeidet siste fem år før 1. januar 2008.

Studiesteder: Høgskolens lokaler i Porsgrunn. Hvert emne blir gjennomført med 3 dagssamlinger og en slutteksamen. Studentene må påregne et vesentlig omfang av selvstudium

For mer informasjon, ta kontakt med Bergit Grivi på epost Bergit.Grivi@hit.no eller telefon 35 95 27 16.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetningEmnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
5252EVU Jus for eiendomsmeglere II 10,00 O   10   10   10
5257EVU Jus for eiendomsmeglere III 10,00 O   10   10    
5256EVU Oppgjør og regnskap for eiendomshandel 10,00 O 10   10      
5250EVU Praktisk eiendomsmegling I 10,00 O 10   10      
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 10.12.2010