517B Studier i samarbeid med Gateway College

Innledning

Dette er studietilbod som blir gitt på utanlandske studiestader i samarbeid med Gateway College. Det er Gateway College som er ansvarleg for den praktiske tilrettelegginga av tilbodet, medan Høgskolen i Telemark står ansvarleg for studieplan, pensum og eksamen.

Målgruppe og opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse.

Målgruppe er studentar som ønskjer å kombinere studiar med eit halvt år i utlandet. Studiestader kan vere Bali, Brasil, Mexico, Cuba, Canada og Austafrika.

Videre studiemuligheter

Fullført studium med 30 studiepoeng kan godkjennast i ein bachelorgrad etter søknad.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Bali
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
3525 Examen Facultatum 10,00 V 10 10
3524 Examen Philosophicum 10,00 V 10 10
2735 Fleirkulturell forståing 10,00 V 10  
5902 Tverrkulturell kommunikasjon 10,00 V   10
2729 Kulturpsykologi 20,00 V 10 10
2700 Miljøfilosofi og etikk 10,00 V 10 10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Mexico
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
3525 Examen Facultatum 10,00 O 10 10
3524 Examen Philosophicum 10,00 O 10 10
2702 Spansk A 10,00 V 10 10
2704 Spansk B 10,00 V 10 10
2705 Spansk C 10,00 V 10 10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

New York alt. I
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
2004 American Topics 10,00 O 10
2001 Introduction to British Studies 10,00 O 10
2005 Introduction to English Language 10,00 O 10
Sum: 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

New York alt. II
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2004 American Topics 10,00 O 10 10
3524 Examen Philosophicum 10,00 O 10 10
3360 Menneskerettigheter i idéhistorisk og
historisk perspektiv
10,00 O 10 10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

New York alt III
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2004 American Topics 10,00 O 10 10
2734 Medier, journalistikk og samfunn -
medievitenskaplig innføringsemne
20,00 O 20  
2724 Reportasjejournalistikk og foto 20,00 O   20
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Zanzibar
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
2733 Global forståelse 10,00 O 10 10
2731 Strategi, ledelse og bedriftens
samfunnsansvar
10,00 O 10 10
2732 Øst-Afrikakunnskap 10,00 O 10 10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Det kan variere frå semester til semester kva for emne som blir lagt opp på dei forskjellige studiestedane.

Arbeids- og læringsformer

Arbeidsformer er forelesingar, seminar og gruppearbeid. Undervisninga kan bli gitt i bolkar. Det krevst stor arbeidsinnsats for å klare å gjennomføre studiet etter planen.

Sjå nedanfor kva for emne som kan vere aktuelle.

Vurderingsformer

Undervegsvurderingar og slutteksamen. Sjå nærare omtale under kvart emne.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 27.08.2008